Villkor för affiliates
Genom att anmäla dig till Tryck Böckers affiliate-program godkänner du nedanstående villkor.
Tryck Böcker förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa villkor utan förvarning.
Senaste uppdateringen av våra villkor finns alltid att läsa på denna sida.

Om överträdelser av dessa villkor sker kan ditt konto komma att frysas eller avslutas.
I ett sådant läge kommer inte innestående kommissioner att utbetalas.

1. Kontot
Som affiliate måste du uppge ditt fullständiga namn samt en korrekt e-postadress och annan sanningsenlig information som efterfrågas i samband med registreringen.

Det inloggningskonto som skapas får endast användas av en person, det är således inte tillåtet att dela inloggningskonto med fler personer.

Du får inte använda kontot i olagligt syfte. När du använder programmet och ditt konto får inga gällande lagar brytas.

Vi förbehåller oss rätten att frysa intjänad kommission som erhållits genom bedrägeri, genom ifrågasättningsbara eller olagliga metoder enligt Marknadsföringslagen.

2. Affiliatorns skyldigheter
Affiliatorn ansvarar ensam för att dennes webbplats innehåll inte är olagligt, inte strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obsent, diskriminerande, pornografiskt, sexistiskt eller oanständigt.

Affiliate måste vara över (18) år.

Affiliate får inte generera eller medverka till att konstgjord trafik genereras till Tryck Böcker. Med konstgjord trafik menas ogiltiga avslut vilka kan hänröras från t ex spindlar och robotar.

3. Tryck Böckers skyldigheter
Tryck Böcker tillhandahåller och administrerar detta affiliate-program. Tryck Böcker ansvarar också för att tillhandahålla banners, bilder och länkar som Affilitatorn använder sig av inom ramen för detta program.

4. Kommission
För genomförda köp via Affiliatens unika kod erhålls en kommission på 200 kr exkl. moms per genomförd order. Tryck Böcker förbehåller sig rätten att gå in och ändra Affiliates kommission om köp går tillbaka.

5. Utbetalning
Affiliate begär själv när innestående kommission skall utbetalas.

a) Affiliatorn fakturerar Tryck Böcker. Utbetalning sker till det bankgiro som Affiliate angett på sin faktura inom 30 dagar från det att begäran om utbetalning skett. Det åligger Affiliate att ansvara för att uppgifterna är korrekta.

b) Affiliatorn begär att få rabattkupong som kan användas vid köp i Tryck Böckers webbutik.

6. Avtalets giltighet
Avtal gäller från och med det att du godkänts som Affiliate till dess avtalet sägs upp eller hävs.

Affiliate har rätt att när som helst säga upp detta avtal.

Tryck Böcker har rätt att häva avtalet med Affiliate och stänga av Affiliate från Tryck Böckers tjänst. Vid hävning av avtalet skall Tryck Böcker omedelbart underrätta Affiliate om detta förhållande. Om avtalet hävs upphör avtalet omedelbart att gälla och ingen ersättning till Affiliate betalas ut.

På detta avtal skall svensk lag tillämpas.

0
Stäng

Begäran om min information

 
Close

Begäran om radering konto

Close

Begäran om borttagning av information

Close

Allmän begäran / Förfrågan till DSO

DELA DIN KUNDVAGN