Har din bok ISBN från FramSteget Bokförlag får du leveransförteckningar från oss. Använder du eget ISBN kan du skapa och ladda ner förteckningar här. Utskick av pliktex görs av dig.

Ett pliktexemplar vardera ska skickas till:

  • Kungliga biblioteket
  • Lunds universitetsbibliotek
  • Göteborgs universitetsbibliotek
  • Linköpings universitetsbibliotek
  • Stockholms universitetsbibliotek
  • Umeå universitetsbibliotek
  • Uppsala universitetsbibliotek

Du behöver inte betala frakt utan använder frisvar.

Vid ISBN från FramSteget Bokförlag: Du får adresserna till biblioteken från oss. Vi mejlar “Förteckning över pliktleverans” till dig som du skriver ut. Leveransförteckningar ska bifogas i 2 exemplar till varje bibliotek.

0
Stäng

Begäran om min information

 
Close

Begäran om radering konto

Close

Begäran om borttagning av information

Close

Allmän begäran / Förfrågan till DSO

DELA DIN KUNDVAGN