Undvik trender

Vid visuell granskning av böcker upptäcker man att trender, d v s tillfälliga åsikter, har stor betydelse. Motiv, färger och typsnitt följer samma mall. Trender styrs av större förlag i samarbete [...]