FramSteget Bokförlag framställer EPUB från färdig Wordfil. Korrekturläsning och sättning ska vara färdig i Wordfilen. Omslag ska vara i format .jpg och ha höjden 800 pixlar. Du kan låta oss designa omslag.
Publicering ingår inte.

EPUB bokfil

Kontakta oss

0