I Blogg

I den här artikeln går vi genom en del av vad som krävs för att omvandla ett manus till en bok. Artikeln tar upp både pappersbok och e-bok.

För dig som vill slippa göra jobbet själv finns Tryck Böcker här för dig. Du hittar tjänster i menyn ovan.

Först och främst ska du bege dig till en bokhylla och granska böcker.
Hur ser de ut?
Vilken storlek har de?
Vad skiljer dem åt?
Vad tilltalar dig?

Skrivandet

Boken Skriv – Vässa ditt manus av Patric Liljestrand har tips och råd som hjälper dig. Den här artikeln riktar sig till efterarbetet, d v s vad som händer efter att du skrivit färdigt ditt manus.

Korrekturläsning och lektörstjänst

Detta är en viktig del innan du ger ut din bok. Läs Patric Liljestrands bok Skriv – Vässa ditt manus.

Formgivning/Sättning av inlaga

Med formgivning menas helt enkelt hur din bok ska se ut. Det som ska bestämmas är typsnitt, radavstånd,
marginaler, sidstorlek m.m. De flesta använder Word för att skriva manus, vilket även lämpar sig för att
formge en bok. Undantagsfall kan vara när det krävs avancerad layout, t ex mycket bilder, kolumner och liknande. Då kan Adobe InDesign vara ett alternativ. Men löpande text och normal layout klarar Word av utan problem.
I vissa fall kan Photoshop vara ett alternativ, t ex vid framställning av en barnbok.

  • Typsnitt: Detta är en smaksak. Använd typsnitt som du gillar och som passar till din bok.
  • Radavstånd: Det här är också mycket en smaksak. Prova olika varianter och se vad som funkar bäst.
  • Avstavning: Vid automatisk avstavning i Word kan det uppstå tveksamheter. Ibland kan du behöva avstava vissa ord manuellt.
  • Marginaler: Se nedan.
  • Sidnumrering: För e-bok funkar centrerad numrering bäst. När det gäller pappersböcker kan du experimentera.
  • Sidstorlek: Sidstorlek styrs av bokmåttet. Bestäm först vilket bokmått du vill ha.

Skillnader för inlaga mellan pappersbok och e-bok gäller främst marginaler och tomma sidor.

Detta gäller för pappersbok:
Marginal mot rygg ska vara omkring 18 mm. Detta varierar beroende på vilken sorts bok det är, marginaler och bokstorlek. Det kan också vara en smaksak. I övrigt inga speciella regler. Formge din bok så som du vill att den ska se ut. Hämta inspiration ur andra böcker.

Detta gäller för e-bok:
Sidor ska vara fria från skärmärken och annan tryckinformation.
Höger- och vänstermarginaler ska vara lika breda så att texten inte hoppar fram och tillbaka.
Sidor ska visas enkelsidigt.
Inga tomma sidor.
Färdig bokfil innehåller sidnummer, bokmärken, metadata, omslag (endast framsida) och inlaga med ISBN-nummer.

Design av omslag

Photoshop är ett bra program för design av omslag. InDesign fungerar också.

Omslag pappersbok:
Ska vara en fil som innehåller baksida, rygg och framsida. Upplösning 300 dpi. Färgprofil CMYK. Utfall.
Ryggmått är beroende av antal sidor och pappersval.
Tryckerier har olika önskemål, men vanligt för pocket är 3 mm utfall. För inbunden bok kan utfall vara 15 mm.
Kontakta tryckeri och begär info om ryggmått, utfall och färgprofil.

Omslag e-bok:
Ska endast bestå av framsida. Gör originalet med exempelvis bredd 1400 pixlar. Nätbokhandel och bibliotek vill ha omslaget stort för att undvika dålig upplösning.

Tryckfärdiga bokfiler

En tryckfärdig bokfil är normalt i formatet PDF. För att kunna framställa tryckfärdig PDF behövs programmet Adobe Acrobat.
De första sidorna och sista sidan ska inte ha sidnummer.

Färdig e-bok

Det finns olika format att välja på. Vanligast i Sverige så här långt är EPUB och PDF.
EPUB lämpar sig för löpande text där layout inte är viktig. Texten anpassar sig efter bildskärmars storlek.
I PDF är texten statisk. Den anpassar sig inte vid mindre bildskärmar. Detta innebär att man behöver skrolla för att läsa hela texten. Är layout viktig ska du välja PDF.
Bokens titel och författare, och gärna ytterligare information, ska vara inlagt som metadata i PDF/EPUB.
Detta lägger man in i PDF-filen via Adobe Acrobat i menyn ”Arkiv/Egenskaper” eller i t ex Sigil för EPUB.
EPUB-filen ska ha passerat programmet epubcheck och epubpreflight utan felmeddelanden. Se http://validator.idpf.org/

Tryckning

Det säger sig självt att du vill betala så lite som möjligt för hög kvalitet. Din bok trycker du såklart hos TRYCK BÖCKER. Var annars? 🙂

Du har rättigheterna och ger ut egen bok av högsta kvalitet!

Hos Tryck Böcker trycker du böcker till rätt priser.

Rekommenderade inlägg

Lämna en kommentar

0
Stäng

Begäran om min information

 
Close

Begäran om radering konto

Close

Begäran om borttagning av information

Close

Allmän begäran / Förfrågan till DSO