I Sverige kommer GDPR (General Data Protection Regulation) att ersätta Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med Dataskyddsförordningen är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder. Dataskyddsförordningen kommer att kompletteras med nationella regler.

Alla som på något sätt behandlar, det vill säga till exempel samlar in, sparar, läser, sammanställer personuppgifter bör känna till de nya reglerna och göra anpassningar därefter. Även i nya dataskyddsförordningen kommer man få behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade.

Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till person som är i livet. Om exempelvis en IP-adress kan knytas till en viss person, direkt eller indirekt, så är även IP-adressen en personuppgift.

När?
Förordningen antogs under maj 2016 och börjar gälla den 25 maj 2018.

De generella kraven på behandling av personuppgifter kommer att finnas kvar. Dessa innebär bland annat att man endast får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för syftet, att man inte får behandla fler personuppgifter än nödvändigt och att man inte får behandla uppgifter längre än nödvändigt.

Tryck Böcker

Tryck Böcker (tryckböcker.se) behandlar personuppgifter i följande fall
– då konto skapas i vår webbutik
– då formulär för t ex kontakt eller offerter används
– vid prenumeration av nyhetsbrev

Konto
Nedanstående personuppgifter behandlas vid skapande av konto. Uppgifter lagras i databas hos tryckböcker.se så länge konto är aktivt. Ingen tredjepart har tillgång till dessa uppgifter.
– Namn
– Adress
– Telefon
– E-post
– Swish-nummer (valfritt)

Formulär
Alla personuppgifter som fylls i och skickas in behandlas i databas hos tryckböcker.se. Ingen tredjepart har tillgång till dessa uppgifter.

Nyhetsbrev
Nedanstående personuppgift behandlas vid prenumeration av nyhetsbrev. Uppgifter lagras hos Mailchimp (https://mailchimp.com/).
– E-post

Övrigt

  • Personer har rätt att få tillgång till sina uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade.
  • Personer kan ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få sina uppgifter raderade.

Mer info hos Datainspektionen